Tõlketeenused

Pakun kvaliteetseid tõlkeid. Tõlgin ilukirjanduslikke tekste, kristlikku kirjandust, reklaame, ametlikke ja mitteametlikke kirju. Vajadusel tõlgin ka lepinguid ja muid dokumente. I provide high-quality translation of fiction texts, Christian literature, advertisements, formal and informal letters as well as contracts and other documents. Предлагаю качественный перевод художественных текстов, христианской литературы, рекламы,, официальные и нелфициальные письма. Также могу переводить договоры и другие документы.